Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 1 kayıt bulundu.
Fasıl: NİKAH BÖLÜMÜ
Konu: Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler
Kaynak: Buhari, Nikah 8; Nesai, Nikah 4, (6, 59)
Ravi (r.a.): Ebu Hureyre
Hadis: "Ey Allah'ın Resulü" dedim, "ben genç bir insanım, günahtan korkuyorum, evlenecek maddi imkan da bulamıyorum, hadımlaşmayayım mı?" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana cevap vermedi. Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim. Yine cevap vermedi. Sonra: "Ey Ebu Hureyre! buyurdu. Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurumuştur. Bu durumda ister hadımlaş ister bırak."
Kayıt No.: 5725 

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]