Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 8 kayıt bulundu.
Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Tirmizi, Da'avat 132, (3578); Ebu Davud, Cihad 99, (2632)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav) gazve yaptığı zaman: "Ey Rabbim sen benim destekçim ve yardımcımsın. Senin sayende çare düşünür, senin sayende saldırır, senin sayende mukatele ederim" derdi.
Kayıt No.: 1033  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 78, (2595)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) ve askerleri (sefer sırasında) tepeleri tırmandıkça tekbir getirirler, inişe geçince de teşbihte bulunurlardı. Namaz dahi buna göre vazedildi."
Kayıt No.: 1034  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 78, (2596), 102, (2638)
Ravi (r.a.): Seleme İbnu'l-Ekva
Hadis: Resulullah (sav) bir gazve sırasında başımıza Hz. Ebu Bekir (ra)'i komutan tayin etti. Bu seferde müşriklerden bir gruba gece baskını yaptık. Onlardan çokça öldürüldü. Ben kendi elimle yedi kişi öldürdüm. Bunlar, farklı ailelerdendi. O gün parolamız: "Ey Mansur (yardım gören) öldür, öldür!" idi.
Kayıt No.: 1035  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Tirmizi, Cihad 11, (1682); Ebu Davud, Cihad 78, (2597)
Ravi (r.a.): Mühelleb İbnu Ebi Sufre
Hadis: Resulullah (sav)'ı dinleyen birisinden, Efendimiz'in şöyle söylediğini naklediyor: "Düşman size gece baskını yaparsa "Ha-mim La yunsarün deyin."
Kayıt No.: 1036  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 101, (2637); Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)
Ravi (r.a.): Ka'b İbnu Malik
Hadis: Resulullah (sav) gazveye çıkmaya karar verdiği zaman, şaşırtarak başka bir zan uyandırır ve: "Harb bir hiledir" derdi.
Kayıt No.: 1037  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 25, (2515); Nesai, Cihad 46, (6, 49); Muvatta, Cihad 18 (2, 466)
Ravi (r.a.): Muaz İbnu Cebel
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: Gazve iki çeşittir: Birincisi kişinin Allah'ın rızasını aramak için yaptığı gazvedir. Bu maksadla gazve yapan imama da itaat eder, en kıymetli şeyini harcar, ortağına kolaylık gösterir, fesaddan kaçınır. Bunun uykusu da uyanıklığı da tamamen kendisi için ücret olur. Bir de övünmek, riyakarlıkta bulunmak ve kendini satmak için savaşan, imama isyan eden, arzda fesad çıkaran kimse vardır. Böyle gazveden asgari ücreti bile elde edemez."
Kayıt No.: 1038  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 112, (2656)
Ravi (r.a.): Kays İbnu Abbad
Hadis: Resulullah (sav)'ın ashabı (ra) savaş sırasında ses çıkarmayı sevmezlerdi."
Kayıt No.: 1039  

Fasıl: CİHAD BÖLÜMÜ
Konu: Cihad'ın Adabı
Kaynak: Rezin
Ravi (r.a.): Ebu'd-Derda
Hadis: Anlattığına göre, cihada giderken, yola çıkıp, halkın geçeceği yere durarak, herkese duyuracak şekilde şöyle bağırırmış: "Ey insanlar: Kimin üzerinde bir borç olduğu halde, cihada katılır ve bilirse ki, öldüğü takdirde bu borç ödenmeyecektir, hemen geri dönsün, sakın peşime takılmasın. Zira, o, bu haliyle cihadın karşılığını alamaz." (Rezin'in ilavesidir.)
Kayıt No.: 1040  

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]