Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... [>>]
Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Salat 272, (1203); Nesai, Ezan 26, (2, 20)
Ravi (r.a.): Ukbe İbnu Amir
Hadis: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teala hazretleri şöyle der: "Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim."
Kayıt No.: 2323  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Muvatta, Taharet 36, (1, 34); İbnu Mace, Taharet 4, (277)
Ravi (r.a.):
Hadis: İmam Malik (ra)'e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zahiri ve batıni temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü'min riayet eder."
Kayıt No.: 2324  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Salat 312, (1319); Nesai, Mevakit 46, (1, 289)
Ravi (r.a.): Huzeyfe
Hadis: Resulullah (sav)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı.
Kayıt No.: 2325  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 180, (2785)
Ravi (r.a.): Abdullah İbnu Selman
Hadis: Abdullah İbnu Selman, Resulullah (sav)'ın ashabından birisinden naklediyor: Hayberin fethedildiği gün bir adam Hz. Peygamber'e gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, bugün ben öyle bir kar ettim ki böyle bir karı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır" dedi. Efendimiz: "Bak hele! Neler de kazandın?" diye sordu. Adam: "Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim, öyle ki üçyüz okiyye kar ettim" dedi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "Sana karların en hayırlısını haber vereyim mi?" diye sordu. Adam: "O nedir, ey Allah'ın Resulü?" dedi. Efendimiz açıkladı: "(Farz) namazdan sonra, kılacağın iki rekattir."
Kayıt No.: 2326  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Nesai, İşretu'n-Nisa 1, (7,61)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı.
Kayıt No.: 2327  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Müslim, Salat 226, (489); Ebu Davud, Salat 312, (1320)
Ravi (r.a.): Rebi'a İbnu Ka'b el'Eslemi
Hadis: Ben Resulullah (sav) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana: "Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben: "Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana: "Veya bundan başka birşey?" dedi. Ben: "Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim. "Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu.
Kayıt No.: 2328  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Fazileti
Kaynak: Müslim, Salat 225, 226, (488, 489); Nesai, Tatbik 81; Tirmizi, Salat 169, (388); İbnu Mace, İkamet 201, (1422-1424)
Ravi (r.a.): Ma'dan İbnu Ebi Talha el-Ya'meri
Hadis: Resulullah (sav)'ın azadlısı Sevban (ra)'a rastladım. Kendisine: "Bana bir amel söyle de onu yapayım. Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun" dedim. -Veya şöyle demişti: "Dedim ki: "..Allah nezdinde en hayırlı ameli bana bildir."- Sevban sükut etti. Sonra ben tekrar aynı şeyi sordum. O yine sükut etti. Ben üçüncü sefer sordum. Sonunda dedi ki: "Aynı şeyleri ben de Resulullah (sav)'a sormuştum. Bana şu cevabı vermişti: "Çokça secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah dereceni artırır, onun sebebiyle günahını döker." Ma'dan der ki: "Sonra Ebu'd-Derda'ya geldim. Aynı şeyi ona da sordum. O da Sevban'ın bana söylediğinin aynısını söyledi."
Kayıt No.: 2329  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında
Kaynak: Müslim, İman, 10, (12); Tirmizi, Zekat 2, (619); Nesai, Salat 4, (1, 228, 229)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Bir adam, Resulullah (sav)'a: "Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?" "Allah kullarına beş vakti farz kıldı." Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resulullah (sav): "Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!" buyurdu." (Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizi, Kitabu'l-İman'da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler)
Kayıt No.: 2330  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında
Kaynak: Buhari, Bed'ül-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menakıbu'l-Ensar 42; Müslim, İman 259, (162); Tirmizi, Salat 159, (213); Nesai, Salat 4, (1, 228, 229)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav)'ın Mirac'a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: "Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır."
Kayıt No.: 2331  

Fasıl: NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu: Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında
Kaynak: Müslim, Salat 5, (687); Ebu Davud, Salat 287, (1247); Nesai, Taksir 1, (3,118,119)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Allah, namazı peygamberinizin diliyle hazerde dört, seferde iki, korku halinde de dört rek'at olarak farz kılmıştır."
Kayıt No.: 2332  

Sayfalar: [<<] ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]