Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile...
Abdullâh b. Mes'ûd (r.a.)'dan :
Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nâsın hayırlısı benim asrım (daki Ashâb'ım) dır. Sonra onlara yakın olan (Tâbiî) lerdir. Sonra onlara yakın (Etbâ-ı Tâbiî) lerdir. Sonra birtakım kavimler gelir ki, onlardan birinin şehâdeti (ihtirâs ile) yemînine, yemîni de şehâdetine takaddüm eder.

Eshab-ı Kiram, genel anlamda sevgili Peygamberimiz (sav)'i sağlığında görmek, onun sözlerini duymak, amellerine şahit olmak saadeti ihsan edilmiş kimseler topluluğuna denir. "Söz söylenmiş, sohbet edilmiş yüce kişiler" şeklinde dilimize çevrilebilir. Sevgili Peygamberimiz (sav)'in ailesi (ev halkı, ehl-i beyt) ve arkadaşları (sahabe), dinimizin Allah res'ulünden sonra en yüce mertebesindeki şahsiyetlerini teşkil ederler. Sevgili Peygamberimiz (sav)'in söylediklerini, yaptıklarını, düşüncelerini, duygularını, hal ve tavırlarını ve en önemlisi, Allah'ın emirlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde en iyi idrak eden kulu olarak bu emirleri yerine getiriş şeklini hep onların ağızlarından öğreniyoruz. Bu bölümümüzde, bu yüce insanların bazıları hakkında elde edebildiğimiz bilgileri size kısaca sunacağız. Ayrıca, hadis-i şerif rivayet etmiş olan tabi'in (sahabe ile tanışma ve görüşme şerefine nail olmuş kişiler, bir nev'i 2. kuşak), tebe-i tabi'in ve etba-u tebe-i tabi'in (3. ve 4.kuşak)'den de hakkında bilgi edinebildiklerimizi ilave ettik. (Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim ve İmam-ı Tirmizi, etba-u tebe-i tabi'in kuşağındandır). Allah hepsinden razı olsun.

Eshab-ı Kiram ve Tabi'in Veritabanı: Ana Menü

Ana Menü

Kullanıcı hakları: [Sorgu]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]

 
Kaynak : Eshâb-ı Kirâm, Se'âdet-i Ebediyye (M.Sıddık Gümüş)
Allah müellifinden razı olsun.