Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile...
Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :
Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işitdim, buyurdu ki benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın. Buhârî'ye göre: Rib'ıyy b. Hırâş, Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'den Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in "Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'e girsin." buyurduğunu işittiğini kendisinden duymuş.

İmam-ı Buhari es-Sahih Hadis-i Şerif veritabanımız, muhaddislerin en ulusu İmam Buhari (Buharalı İsmail oğlu Muhammed, ölüm tar. 256 h./870 m.)'nin es-Sahih isimli eserinden seçme ikibin küsür hadis-i şerifin mealinden oluşmaktadır. Bahsedilen eser, İslam'ın Kur'an-ı Kerimden sonra gelen en önemli referansı sayılmaktadır. Kütüb-i Sitte (6 kitap, ya da Sıhah-ı Sitt, 6 sağlıklı kaynak diye de anılır) adlı, 6 büyük hadis bilgininin eserlerinden oluşan muazzam külliyatın da en önemli kısmını teşkil eder. Veritabanımızın gelişmiş arama mekanizması ile fasıl başlıkları, konular, hatta ravi (rivayet sahibi, hadis-i şerifi aktaran kişi) bazında arama yapabilirsiniz.

Hadis-i Şerif Veritabanı: Ana Menü

Ana Menü

Kullanıcı hakları: [Sorgu]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]