Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]
Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Emr-i Bi'l Ma'ruf Ve Nehy-i Ani'l-Münker Bölümü
Kaynak: Tirmizi, Fiten 9, (2170)
Ravi (r.a.): Huzeyfe
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a kasem olsun, ya ma'rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olursunuz da duanız kabul edilmez."
Kayıt No.: 93 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Emr-i Bi'l Ma'ruf Ve Nehy-i Ani'l-Münker Bölümü
Kaynak: Tirmizi, Fiten 70, (2258)
Ravi (r.a.): İbnu Mes'ud
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Sizler yardım görecek, ganimetler elde edecek ve birçok memleketleri fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte ererse, Allah'tan çekinsin, ma'rufu emredip, münkerden de nehyetsin. Kim de bile bile bana yalan nisbet ederse, ateşteki yerini hazırlasın."
Kayıt No.: 94 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Emr-i Bi'l Ma'ruf Ve Nehy-i Ani'l-Münker Bölümü
Kaynak: Ebu Davud, Melahim 17, (4345)
Ravi (r.a.): Urs İbnu Amire el-Kindi
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar görür."
Kayıt No.: 95 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Emr-i Bi'l Ma'ruf Ve Nehy-i Ani'l-Münker Bölümü
Kaynak: Ebu Davud, Melahim 17, (4344); Tirmizi 13, (2175); İbnu Mace, Fiten 20, (4011)
Ravi (r.a.): Ebu Said
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır."
Kayıt No.: 96 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Buhari, Fadlu Leyletü'l-Kadr 3, İ'tikaf 1, 14; Müslim, İ'tikaf 5, (1172); Muvatta, İ'tikaf 7, (1, 316); Tirmizi, Savm 71, (790); Nesai, Mesacid 18, (2, 44); Ebu Davud, Sıyam 77, (2462, 2464); İbnu Mace, Sıyam 59; (1771)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazanın son on gününde i'tikafa girer ve derdi ki: "Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın". Resulullah (sav)'dan sonra, zevceleri de i'tikafa girdiler.
Kayıt No.: 97 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Buhari, Fadlu Leyleti'l-Kadr 2, 3, İ'tikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyam 213, (1167)
Ravi (r.a.): Ebu Said
Hadis: Biz Hz. Peygamber (sav)'le birlikte Ramazanın orta on gününde i'tikafa girdik, yirminci günün sabahı olanca eşyalarımızı (evlerimize) taşıdık. Resulullah (sav) (bir hutbe irad etti ve) sonra şunu söyledi: "İ'tikafa girmiş olanlar, i'tikaf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm," Resulullah (sav) i'tikaf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda (üzeri dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber (sav)'in burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi.
Kayıt No.: 98 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Buhari, İ'tikaf 17; Ebu Davud, Savm 78, (2466); İbnu Mace, Sıyam 58 (1769)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) her Ramazanda on gün i'tikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün i'tikafa girdi."
Kayıt No.: 99 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Ebu Davud, Savm 77, (2463); Tirmizi, Savm 79, (803); İbnu Mace, Sıyam 58, (1770)
Ravi (r.a.): Enes ve Übey İbnu Ka'b
Hadis: Hz. Peygamber (sav) Ramazanın son on gününde i'tikafa girerlerdi. Fakat bir sene (seferde olduğu için) i'tikafa girmedi, müteakip yıl yirmi gün i'tikat yaptı.
Kayıt No.: 100 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Buhari, Hayz 2, İ'tikaf 2, 3, 4, 19, Libas 76; Müslim, Hayz 6-7 (297); Muvatta, İ'tikaf 3 (1, 312); Tirmizi, Savm 80, (804); Ebu Davud, Sıyam 79 (2467, 2468, 2469), Savm 80, (2473); Nesai, Hayz 20, (1, 193)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Hz. Peygamber (sav) mescitte i'tikafda olduğu sırada, kendisi de hayızken, Resulullah (sav)'ın saçlarını taramıştır. Bu hizmeti yaparken kendisi odasında ayrılmamış; Resulullah (sav) başını ona uzatmıştır. Hz. Peygamber (sav) i'tikafda iken, (büyük veya küçük abdest bozmak gibi) zaruri bir ihtiyaç olmadıkça odaya girmezdi. Ebu Davud'da şu ziyade var: Resulullah (sav) itikafda iken hastaya uğrar, oyalanmadan halini sorar geçerdi. Hz. Aişe buyurdu ki: "Aslında, mütekif için sünnet olanı, hasta ziyaretine gitmemesi, cenaze merasimine katılmaması, kadına temas etmemesi, kadının tenine tenini değdirmemesi, zaruri ihtiyaç dışında çıkmamasıdır. Oruçsuz itikaf yoktur. Keza cuma kılınan mescid dışında da itikaf yoktur.
Kayıt No.: 101 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İ'tikaf
Kaynak: Buhari, Hayz 10, İ'tikaf 10; Ebu Davud, Savm 81, (2476)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'ın zevcelerinden biri, müstehaza (hayzlı olmadığı halde hastalık sebebiyle kanı akan kadının durumu) haliyle Resulullah (sav)'la birlikte itikafa girdi. Öyle ki, kadın, kanı ve elbisesinde sarı lekeyi de görüyor bu halde de namaz kılıyordu. Kanın şiddetli akması halinde (kirletmeyi önlemek için) altına leğen koyduğu oluyordu."
Kayıt No.: 102 

Sayfalar: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]