Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... [>>]
Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149)
Ravi (r.a.): Sehl İbnu Sa'd
Hadis: el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)'a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: "İsmi nedir?" diye sordu, "İsmi falandır" diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): "Hayır! Bunun ismi Münzir olacak" dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.
Kayıt No.: 134 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında
Kaynak: Buhari, Menakıb 20, Edeb 106; Müslim, Adab 1 (2131); Tirmizi, Edeb 68, (2844)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Bir gün Resulullah (sav) Baki'de idi. Kulağına bir ses geldi: "Ey Ebu'l Kasım!" diyordu. Başını sese doğru çevirdi. Seslenen adam: "Ey Allah'ın Resulü seni kastedmedim, ben falancayı çağırdım" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): "İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi kendinize künye yapmayın!" buyurdu.
Kayıt No.: 135 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında
Kaynak: Buhari, Edeb 105, 106, 109, Menakıb 20; Müslim, Adab 2, (2133); Ebu Davud, Edeb 74 (4965); Tirmizi, Edeb 68, (2845)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Bizden birinin bir oğlu oldu. İsmini Kasım koydu. Kendisine: "Sana Ebu'l Kasım künyesini vermeyiz. Bu künye ile seni şereflendirip memnun etmeyiz" dedik. Hz. Peygamber (sav)'a gelerek durumu arzetti. Resulullah (sav) bunun üzerine: "Oğlunun adı Abdurrahmandır" dedi. Bir rivayette şu ziyade var: "İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi künye yapmayın. Zira ben Kasım (taksim edici) kılındım. Aranızda taksim ederim." Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kim benim ismimi almışsa, künyem ile künyelenmesin. Kim de künyem ile künyelenmişse, ismimle isimlenmesin."
Kayıt No.: 136 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 76, (4968)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Bir kadın gelerek "Ey Allah'ın Resulü, ben bir oğlan dünyaya getirdim. Muhammed diye isim, Ebu'l-Kasım diye de künye verdim. Bana, sizin bu durumda hoşlanmadığınız söylendi,doğru mu?" diye sordu. Resulullah (sav): "İsmimi helal, künyemi haram kılan şey de ne?" veya "Künyemi haram kılıp ismimi helal kılan şey de ne?" diyerek reddetti.
Kayıt No.: 137 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Kaynak: Ebu Davud, Edahi, 21, (2837); Tirmizi, Edahi 23, (1522), Edeb 63, (2834); Nesai, Akika 5, (7, 166); İbnu Mace, Zebai 1,(3165)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Peygamber (sav) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu." (Tirmizi'de hadis İbnu Ömer'den değil, Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi) tarikindendir. Burada bir sehiv söz konuşu)
Kayıt No.: 139 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Kaynak: Müslim, Edeb, 27 (2147); Ebu Davud, Edeb 116, (5106)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (sav)'a getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder, tahnikde bulunurdu."
Kayıt No.: 140 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 116, (5105); Tirmizi, Edahi 17, (1514)
Ravi (r.a.): Ebu Rafi
Hadis: Hz. Fatıma (ra) oğlu Hasan (ra)'ı doğurduğu zaman, Resulullah (sav)'ı kulağına ezan okurken gördüm" (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Rezin şu ziyadeyi kaydeder: "Kulağına ihlas süresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu.")
Kayıt No.: 141 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 25 (2,973)
Ravi (r.a.): Yahya İbnu Said
Hadis: Hz. Ömer bir adama: "İsmin nedir?" diye sordu. Adam "Cemre (kor)" dedi. "Kimin oğlusun?" diye tekrar sordu. Adam: "İbnu Şihab (alev) deyince "Kimlerden?" dedi. Adam: "Humkalardan." "Eviniz nerede?" diye sordu. "Harretu'n-Nar'da" cevabını alınca, "hangisinde?" dedi. "Zatı Leza'da" cevabını alınca; Hz. Ömer (ra) "Ailene yetiş, yanıyorlar!" dedi. Gerçekten durum aynen Hz. Ömer'in dediği gibiydi"
Kayıt No.: 142 

Fasıl: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM
Konu: Kaplar
Kaynak: Buhari, Et'ime 28, Eşribe 28, Libas 25; Müslim, Libas 4, (2067); Tirmizi, Eşribe 10 (1879); Ebu Davud, Eşribe 17 (3723); Nesai, Zinet 87, (8, 198, 199); İbnu Mace, Eşribe 17, (3414)
Ravi (r.a.): Huzeyfe
Hadis: Resulullah (sav)'ın şöyle dediğim işittim: "İpek ve ibrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette de sizin içindir."
Kayıt No.: 143 

Fasıl: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM
Konu: Kaplar
Kaynak: Buhari, Eşribe 28; Müslim, Libas 1, (2065); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 11 (2, 924-925); İbnu Mace, Eşribe 17 (3413)
Ravi (r.a.): Ümmü Seleme
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir." Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse..."
Kayıt No.: 144 

Sayfalar: [<<] ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]