Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [>>]
Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler
Kaynak: Buhari, Cenaiz 42, Akika 1; Müslim, Adab 22, (2144); Ebu Davud, Edeb 69, (4951)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Abdullah İbnu Ebi Talha'yı doğduğu zaman Resulullah (sav)'a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda Resulullah (sav) devesine katran sürüyordu. "Beraberinde hurma da getirdin mi?" diye sordu, "Evet" dedim ve birkaç tane hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi, sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tükrüğü püskürttü. Bebek, yalamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sav) "Ensar'ın hurma sevgisine bakın (doğar doğmaz başlıyor)" diye latife etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi. (Hadisin metni; Müslim'deki metindir.)
Kayıt No.: 124 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 78, (4970)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Ey Allah'ın Rasülü, dedim, arkadaşlarımdan her birisinin bir künyesi var, (benim yok). Dedi ki: "Oğlum Abdullah İbnu Zübeyr ile künyelen." (Aişe, "Ümmü Abdillah (Abdullah'ın annesi)" diye künye almıştı) (Rezin merhum: "Teyze anne gibidir" ilavesini kaydetmiştir)
Kayıt No.: 125 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Tirmizi, Edeb 66, (2841)
Ravi (r.a.): Hz. Aişe
Hadis: Resulullah (sav) çirkin isimleri değiştirirdi" buyurmuştur.
Kayıt No.: 126 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Zeyneb Bintu Ebi Seleme'nin ismi Berre idi. "Nefsini tezkiye ediyor" denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi."
Kayıt No.: 127 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Müslim, Edeb 16, (2140)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Cüveyriye Bintu'l-Haris'in ismi Berre idi, Resulullah (sav) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah (sav) "Berre'nin yanından çıktı" denmesini sevmiyordu.
Kayıt No.: 128 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4955); Nesai, Kada 7, (8, 226-227)
Ravi (r.a.): Şureyh İbnu Hani
Hadis: (Babasından naklediyor:) Hz. Peygamber (sav), kavmimin beni Ebu'l-Hakem diye künyelediklerini işitmişti. Beni çağırtarak: "Hakem olan Allah'tır, hüküm de O'nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu'l-Hakem künyesini taşırsın?" dedi. Ben açıkladım: "Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar." Resulullah (sav): "Bu ne güzel şey?" buyurdu ve "Çocuklarından neler var?" diye sordu. Ben: "Şüreyh, Müslim, Abdullah var" dedim. Resulullah (sav): "En büyüğü hangisi?" dedi. "Şureyh" dedim. "Öyleyse", buyurdu, "sen Ebu Şüreyh'sin"
Kayıt No.: 129 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4954)
Ravi (r.a.): Beşir İbnu Meymun
Hadis: (Amcası Üsame İbnu Ahdari'den rivayet ediyor:) Ahdari diyor ki: "İsmi Asram olan bir adam vardı. Resulullah (sav) ona: "İsmin nedir?" diye sordu. Adam "Asram" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Zür'a'sın" buyurdu.
Kayıt No.: 130 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Buhari, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb 70, (4956)
Ravi (r.a.): Said İbnu'l-Müseyyeb
Hadis: (Babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:) Dedem, Resulullah (sav)'a uğramıştı. "İsmin ne?" diye sordu. "Hazn (sert yer)" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Sehl'sin" dedi. Müseyyeb: "Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem" dedi. İbnu'l-Müseyyeb ilave ediyor: "O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti." Ebu Davud'un rivayetinde şöyle demiştir: ".... Hayır sehl ezilir ve hakir tutulur." Ebu Davud merhum der ki: "Resulullah (sav) Asi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurab (karga), Habbab, Şihab isimlerini değiştirdL Şihab'ı Hişam, Harb'i Silm (sulh), Muzdaci'l (yatan) Münbais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik) diye, Şi'bu'd Dalalet'i (sapıklık geçidi) Şi'bu'l-Hüda diye isimledi. Benu'z-Zinye'yi Benu'r-Rüşd olarak değiştirdi."
Kayıt No.: 131 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı.
Kayıt No.: 132 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4957)
Ravi (r.a.): Mesruk
Hadis: Hz. Ömer'le karşılaştım. Bana "Sen kimsin?" diye sordu. "Mesruk İbnu'l-Ecda" dedim. Dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ın ecda şeytandır" dediğini işittim."
Kayıt No.: 133 

Sayfalar: [<<] ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]