Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]
Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 69, (4948)
Ravi (r.a.): Ebu'd-Derda
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"
Kayıt No.: 113 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Müslim, Adab, 2, (2132); Ebu Davud, Edeb 69, (4949); Tirmizi, Edeb 64, (2835)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır."
Kayıt No.: 114 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 69, (4950)
Ravi (r.a.): Ebu Vehb el-Cüşemi
Hadis: Resullullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman'dır. En sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir." (Metin Ebu Davud'a aittir, Nesai'de muhtasar olarak kaydedilmiştir [Hayl 3 (6, 218, 219)])
Kayıt No.: 115 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Buhari, Edeb 114; Müslim, Edeb 20, (2143); Ebu Davud, Edeb 70, (4961); Tirmizi, Edeb 65, (2839)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah katında en düşük (ahna') isim Melikü'l-emlak (mülklerin maliki) ismidir. Allah'tan başka Malik yoktur." Süfyan merhum dedi ki: Şahan Şah bunun örneğidir. Ahmed İbnu Hanbel merhum dedi ki: "Ebu Amr merhum'a, ahna' ne demek diye sordum, bana "en düşük" diye cevap verdi." Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kıyamet günü, Allah'ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü'l-emlak (Şehinşah) olan kimsedir. Allah'tan başka Malik yoktur." (Adab 21)
Kayıt No.: 116 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Müslim, Adab 13, (2138); Ebu Davud, Edeb, 70, (4960)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Hz. Peygamber (sav) Ya'la, Bereket, Eflah, Yesar, Nafi' ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiğini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti." Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "...Zira kişi "Bereket burada mı?" diye sorar da "hayır yok!" diye cevap verirler. (Hadisin metni Müslim'e aittir)
Kayıt No.: 118 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 72, (4963)
Ravi (r.a.): Eşlem (Ömer (ra)'in azadlı kölesi)
Hadis: Hz. Ömer (ra), bir oğlunu Ebu İsa künyesini kullandığı için dövdü. Öte yandan Muğire İbnu Şu'be (ra), Ebu İsa künyesini kullanıyordu. Hz. Ömer (ra) ona "Ebu Abdillah künyesini kullanman sana yetmez mi?" dedi. Muğire: "Bana Ebu İsa künyesini takan Hz. Peygamber (sav)'dir" cevabını verilice, Hz. Ömer: "Hz. Peygamer (sav)'in geçmiş gelecek bütün günahları affedilmiştir. Biz ise bundan böyle sıkıntıdayız" dedi. Ölünceye kadar Muğire'yi "Ebu Abdillah" diye künyeledi.
Kayıt No.: 119 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Makbul Ve Mekruh İsimler
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 24 (2, 973)
Ravi (r.a.): Yahya İbnu Sa'id
Hadis: Hz. Peygamber (sav) bol sütlü bir deve hakkında: "Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki Hz. Peygamber (sav) "İsmin ne?" dedi. Adam: "Mürre (acı)!" deyince, ona; "Otur!" dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar "Bunu kim sağıverecek?" diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da: "ismin nedir?" diye sordu. Adam: "Harb" diye cevap verdi. Ona da "Otur" dedi. Resulullah (sav): "Bu deveyi kim bize sağıverecek?" diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. "Ya'iş (yaşıyor!)" cevabını alınca ona: "Sen sağ" diyerek müsaade etti."
Kayıt No.: 120 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler
Kaynak: Buhari, Salat 58, Fadaili'l,Ashab 9, Edeb 113, İsti'zan 40; Müslim, Fedailu's-Sahabe 38, (2409)
Ravi (r.a.): Sehl İbnu Sa'd es-Saidi
Hadis: Hz. Peygamber (sav) Fatıma (ra) annemizin evine uğramıştı. Hz. Ali (ra)'yi evde bulamayına: "Amca oğlun nerede?" diye sordu. Fatıma (ra): "Aramızda bir şekerlenme oldu. Bunun üzerine bana kızdı ve çekip gitti" dedi. Resulullah (sav) birine: "Hele bir arayıver nereye gitmiş" diye emretti. "Mescidde yatıyor!" diye haber verince, Resulullah (a.s.) yanına gitti. Hz. Ali (ra) gerçekten yatıyordu ve üzerinden ridası düşmüş, (bu sebeple) toprağa bulanmıştı, Resulullah (sav), kalk ey Ebu Turab, kalk ev Ebu Turab (yani Toprak babası) diye seslendi. Sehl der ki: Hz. Ali (ra)'nin en çok sevdiği ismi bu isimdi.
Kayıt No.: 121 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler
Kaynak: Buhari, Menakibu'l-Ensar 45, Akika 1; Müslim, Adab 26, (2146)
Ravi (r.a.): Esma Bintu Ebi Bekr
Hadis: Mekke'de Abdullah İbnu Zübeyr (ra)'e hamile kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki, Mekke'yi terkettim ve Medine'ye geldim, Kuba'ya indim. Abdullah'ı orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resulullah (sav)'a götürdüm, kucağına bıraktım. Resulullah (sav) bir hurma istedi, ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın midesine ilk inen şey Resulullah (sav)'ın mübarek tükrükleri idi. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağım oğdu, hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine'de bütün Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü "Yahudiler size sihir yaptılar, asla doğum yapamayacaksınız" diye bir şayia çıkarılmıştı."
Kayıt No.: 122 

Fasıl: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
Konu: Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler
Kaynak: Buhari, Akika 1; Müslim, Adab 24, (2145)
Ravi (r.a.): Ebu Musa
Hadis: Bir oğlum doğmuştu. Hemen Resulullah (sav)'a getirdim, İbrahim ismini verip bir hurma ile tahnikde bulundu. Sonra da "Mübarek olsun" diye dua buyurdu ve çocuğu bana geri verdi. Bu çocuk, Ebu Musa'nın en büyük evladı idi.
Kayıt No.: 123 

Sayfalar: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]