Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... [>>]
Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Evlad Ve Akrabalara İyilik
Kaynak: Tirmizi, Birr, 11 (1911); İbnu Mace, Edeb 3, (3666).
Ravi (r.a.): Havle bintu Hakim
Hadis: Bir gün, Resulullah (sav) kızı Fatıma (ra)'nın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ve şöyle diyordu: "Siz var ya, sizin yüzünüzden (ebeveyniniz) cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ve siz Allah'ın reyhanındansınız."
Kayıt No.: 175 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Evlad Ve Akrabalara İyilik
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 158 (5222); Buhari, Menakıbu'l-Ensar 45
Ravi (r.a.): Bera
Hadis: Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Aişe (ra)'ye uğradı. Aişe hummaya yakalanmış, hasta idi. "Kızım, nasılsın?" diye hatırını sordu ve yanağından öptü.
Kayıt No.: 176 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Evlad Ve Akrabalara İyilik
Kaynak: Tirmizi, Birr 33, (1953)
Ravi (r.a.): Said İbnu'l-As
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz"
Kayıt No.: 177 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Yetimlere İyilik
Kaynak: Buhari, Talak 14, Edeb 24; Tirmizi, Birr 14, (1919); Ebu Davud, Edeb 131, (5150)
Ravi (r.a.): Sehl İbnu Sa'd
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz" Orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret eti.
Kayıt No.: 179 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Yetimlere İyilik
Kaynak: Tirmizi, Birr 14, (1918)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır."
Kayıt No.: 180 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair
Kaynak: Buhari, Mezalim 28, Cemaat 32; Müslim, Birr 128, (1914), İmaret 163, (1914); Muvatta, Salatu'l-Cemaat 6, (1, 131); Tirmizi, Birr 38 (1958); Ebu Davud, Edeb 172, (5245)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı Hakk bu davranışından memnun kalarak, ona mağfiret etti." (Bu metin, Ebu Davud hariç beş kitabın beşinde aynen mevcuttur. Ebu Davud (az bir farklılıkla) şöyle kaydeder: "Hiçbir hayır yapmamış olan bir adam, yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya (yola uzanmış) bir ağaç dalıydı kesip attı ya da yola bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı..." gerisi yukarıdaki gibi.)
Kayıt No.: 181 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair
Kaynak: Müslim, Mesacid 58, (553)
Ravi (r.a.): Ebu Zerr
Hadis: Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Bana ümmetimin, hayır ve şer, bütün amelleri arzedildi. İyi amelleri arasında, rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amelleri arasında yere gömülmeden mescide bırakılmış tükrük de vardı."
Kayıt No.: 182 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair
Kaynak: Müslim, Birr 131, (2618)
Ravi (r.a.): Ebu Berze
Hadis: "Ey Allah'ın Resulü, bana faydalı olacak birşey öğret", dedim de şu tavsiyede bulundu: "Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır"
Kayıt No.: 183 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler
Kaynak: Buhari, Nafaka 1, Edeb 25, 26; Nesai, Zekat 78, (5, 86, 87); Müslim, Züd 41, (2982); Tirmizi, Birr 44, (1970)
Ravi (r.a.): Safvan İbnu Süleym
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir"
Kayıt No.: 184 

Fasıl: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
Konu: İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler
Kaynak: Buhari, Hibe 35; Ebu Davud, Zekat 42, (1683)
Ravi (r.a.): Amr İbnu'l-As
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kırk iyilik vardır. En üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini, sevab ümid ederek ve vadedilen mükafatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka, bu ameli sebebiyle, cennete koyar." Ravilerden biri (Hassan) diyor ki: "Keçi bağışı dışındaki amelleri saydık: Verilen selamı almak, hapşırana yerhamukallah demek, yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vs. gibi, fakat on beşe bile ulaşamadık"
Kayıt No.: 185 

Sayfalar: [<<] ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]