Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... [>>]
Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sıdk Ve Emanet
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 1, (3326, 3327); Tirmizi, Büyu 4, (1208); Nesai, Eyman 7, (7, 15)
Ravi (r.a.): Kays İbnu Ebi Gareze el-Gıfari
Hadis: Biz hicret etmezden önce simsarlar olarak isimlendiriliyorduk. Bir gün, Medine'de, bize Hz. Peygamber (sav) uğradı. Bize ondan daha iyi bir isim verdi. Buyurdu ki: "Ey tüccarlar, satış işine, yemin ve boş söz karışır..." (Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır, siz (Rabbin gadabını söndüren) sadaka karıştırın")
Kayıt No.: 196 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sıdk Ve Emanet
Kaynak: Buhari, Büyu 26; Müslim, Müsakat 13 (1607); Ebu Davud, Büyu 6, (3335); Nesai, Büyu 5. (7, 246)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'ı işittim, diyordu ki: "(Ticarette yalan) yemin,(tüccarın zannınca) mala rağbeti artırır. (Halbuki gerçekte) kazancı giderir."
Kayıt No.: 197 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sıdk Ve Emanet
Kaynak: Buhari, Büyu 19, 22, 44, 46; Müslim, Büyu 47, (532); Ebu Davud, Büyu 53, (3459); Tirmizi, Büyu 26, (1246); Nesai, Büyu 3, (7, 244-245)
Ravi (r.a.): Hakim İbnu Hizam
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Alıp-satanlar" birbirlerinden ayrılmadıkça (vazgeçmekte) muhayyerdirler. Alıp-satanlar alış-verişi sıdk ve doğruluk üzere yapar (kusuru) beyan ederlerse alış-verişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler (kusurları) gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile, alış-verişlerinin bereketini kaybederler." Bir rivayet şöyledir: "Alış-verişlerinin bereketi yok edilir: Yalan yemin malı rağbetli, kazancı bereketsiz kılar."
Kayıt No.: 198 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık
Kaynak: Buhari, Büyu 16; Tirmizi, Büyu 75, (1320)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın." (Tirmizi'nin rivayeti şöyledir: "Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince (kabalık ve sertlik değil, anlayış ve) kolaylık gösterirdir")
Kayıt No.: 199 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık
Kaynak: Tirmizi, Büyu 75 (1319)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever"
Kayıt No.: 201 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık
Kaynak: Buhari, Büyu 17-18, Enbiya 50, İstikraz 5; Müslim, Müsakat 26-31, (1560)
Ravi (r.a.): Huzeyfe ve Ebu Mes'ud el-Bedri
Hadis: Resulullah (sav)'ın şöyle söyediğini işittiklerini anlatırlar; "Sizden önce yaşamış olan birisine, ruhunu kabzetmek üzere melek gelmiş idi, sordu: "Bir hayır işledin mi?" Adam: "Bilmiyorum" diye cevapladı. Kendisine tekrar: "Hele bir düşün (belki hatırlarsın) dendi. Adam: "Bir şey hatırlamıyorum, ancak dünyada iken, insanlarla alış-veriş yapardım. Bu muamelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de (ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle) kolaylık gösterirdim" dedi. Allah onu (bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip) cennetine koyduk.
Kayıt No.: 202 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık
Kaynak: Muvatta, Büyu 15, (2, 621); Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557)
Ravi (r.a.): Amra Bintu Abdirrahman
Hadis: Bir adam bir meyve bahçesinin meyvelerini toptan satın aldı. Meyveyi toplayıp miktarını tayin edince, tahmin edilenden noksan buldu. Bahçe sahibini görerek eksik çıkan kısmı hesaptan düşmesini veya alım-satım akdinden dönmesini taleb etti. Fakat adam teklif edilenleri kabul etmemeye yemin etti. Bunun üzerine müşterinin annesi, Hz. Peygamber (sav)'e müracaat ederek durumu arzetti. Resulullah (sav): "O adam, hayır yapmamaya yemin etmiştir" buyurdu. Bu sözü işiten bahçe sahibi Hz. Peygamber (sav)'e gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, talebini kabul ettim" dedi.
Kayıt No.: 203 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 54, (3460); İbnu Mace, Ticarat 26, (2199)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim bir Müslümanm ikalesini (yani alım-satım akdini feshetmesini) kabul ederse, Allah da onu düşmekten kurtarır"
Kayıt No.: 204 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 8, (3340); Nesai, Büyu 54, (7, 284)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Şer'i hukuku ödemek için) vezin'de Mekke halkının vezn'i esastır, keyl'de de Medine halkının keyl'i esastır."
Kayıt No.: 205 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Buhari, Büyu 52
Ravi (r.a.): Mikdam İbnu Ma'dikerb
Hadis: Resulullah (sav)'ın şu sözünü nakletti: "Yiyeceklerinizi kile ile ölçün, sizin için mübarek kılınsın."
Kayıt No.: 206 

Sayfalar: [<<] ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]