Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... [>>]
Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Necasetler
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 66 (3488)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'ı Kabe'nin yanında otururken gördüm. Bir ara başını semaya kaldırarak güldü ve şunu söyledi: "Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin! Allah onlara (ölmüş hayvanların) iç yağını yasaklamıştı tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Halbuki Allah bir millete bir şeyin yenmesini haram etti mi, onun parasını da haram etti demektir."
Kayıt No.: 217 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Necasetler
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 66, (3489)
Ravi (r.a.): el-Muğire
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim içki satarsa, hınzır kasaplığı da yapsın."
Kayıt No.: 218 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Necasetler
Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 3 (3675); Tirmizi, Büyu 58, (1293)
Ravi (r.a.): Ebu Talha
Hadis: Resulullah (sav)'dan "içkiye varis olan yetimler" hakkında sormuştur. Resulullah (sav): "Dök onu!" emretmiştir. Ebu Talha: "Sirke yapsam olmaz mı?" deyince de "Hayır!" diye cevap vermiştir. (Tirmizi'nin rivayetinde: "Şarabı dök, küplerini de kır" buyurmuştur)
Kayıt No.: 219 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 49, 51, 54, 55, Hudud 42; Müslim, Büyu 29, 35, 40, 41, (1525-1526-1528-1529); Nesai, Büyu 55, (7, 286-287); Ebu Davud, Büyu 67 (3492); Tirmizi, Büyu 56, (1291); Muvatta, Büyu 40, (2, 640-641); İbnu Mace, Ticarat 37, (2226)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: "Bir yiyecek satın alan kimse, onu kabzetmeden önce satamaz."
Kayıt No.: 220 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Müslim, (1527)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Biz hayvanla gelenlerden tartmadan göz kararıyla yiyecek satın alırdık. Sonra Hz. Peygamber (sav) satın aldığımız bu şeyleri başka yere naklederek yerini değiştirmeden satmamızı yasakladı."
Kayıt No.: 221 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Nesai, Büyu 60, (7, 289), Ebu Davud, Büyu 70 (3503); Tirmizi, Büyu 19, (1232); İbnu Mace, Ticarat 20, (2187)
Ravi (r.a.): Hakim İbnu Hizam
Hadis: "Ey Allah'ın Resulü" dedim, "bana gelip, birşeyler almak isteyenler oluyor. Halbuki istenen şey bende yoktur. Bu durumda bilahere çarşıdan satın alarak teslim etmek üzere istenen şeyi satayım mı?" "Hayır" dedi, yanında mevcut olmayan şeyi satma."
Kayıt No.: 222 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 49, 51, 54, 55, Hudud 42; Müslim, Büyu 29, 35, 40, 41, (1525-1526-1528-1529); Nesai, Büyu 55, (7, 286-287); Ebu Davud, Büyu 67 (3492); Tirmizi, Büyu 56, (1291); Muvatta, Büyu 40, (2, 640-641); İbnu Mace, Ticarat 37, (2226)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Resulullah (sav) bir kimsenin, yiyecek maddesini tam olarak kabzetmiş olmadan satmasını yasakladı. Tavus derki: "İbnu Abbas'a "Bu nasıl olur?" diye sordum da bana şu cevabı verdi: "Bu dirhemlerin dirhemlerle alınıp satılmasıdır, yiyecek maddesi ise tehir edilmiştir."
Kayıt No.: 223 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Müslim, Büyu 40 (1528)
Ravi (r.a.): Süleyman İbnu Yesar
Hadis: Ebu Hüreyre (ra) Mervain İbnu'l-Hakem'e: "Sen faiz ticaretini helal kıldın" dedi. Mervan: "Ne yapmışım?" diye sordu. Ebu Hüreyre tekrar: "Sen sened satışını helal addetmişsin. Halbuki Resulullah (sav), tam olarak kabzedilmezden önce yiyecek satışım yasakladı", dedi. Ravi der ki: "Bu konuşma üzerine Mervan halka hitab ederek sened satışını yasakladı." Süleyman ilave etti: "Ben muhafızların bu senedleri, halkın elinden topladıklarını gördüm
Kayıt No.: 224 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Kabzedilmeyen Satışa Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 47, Hibe 25
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Bir sefer sırasında Hz. Peygamber (sav)'le beraber bulunuyorduk. Ben Hz. Ömer'e ait, yüke yeni alıştırılan henüz zabtı zor bir devenin üzerindeydim. Deve dik başlılık edip cemaatin önüne önüne giderdi. Babam Ömer (ra) devenin bu davranışından üzülür, onu tekrar geriye atardı. Bana da: "Devene sahib ol, Resulullah (sav)'ın önüne geçmesin" derdi. Sonunda Resulullah (sav): "Ey Ömer, onu bana sat" dedi. "Pekala o senin olsun ey Allah'ın Resulü" dedi. Böylece deveyi Hz. Peygamber (sav) ondan satın almış oldu. Sonra da Resulullah (sav) bana dönerek: "Ey Abdullah, deveyi sana bağışladım, artık o senindir, onu istediğin gibi kullan" dedi.
Kayıt No.: 225 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 82-87, Müsakat 17, Selem 4; Müslim, Büyu 51, 59, 79, (1534-1535-1539); Ebu Davud, Büyu 20, (3361); Nesai, Büyu 28 (7, 262-263), 40 (7, 270-271), Eyman 45 (7, 33); İbnu Mace, Ticarat 32, (2214-2215); Muvatta, Büyu 10, (2.618)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle emretti: "Ağaçların üzerinde o yılın meyve" leri (olgunlaşmaya) salih olduğu (kızarmak, sararmak suretiyle) zahir olana kadar, meyveleri satmayın. Yaş hurmayı kuru hurma karşılığında da satmayın." Yüce Abdullah İbnu Ömer, Zeyd İbnu Sabit'in şöyle dediğim rivayet etmiştir: Resulullah (sav) yaş hurmayı kurusu ile değiştirmeyi yasakladıktan sonra, ariyyenin (muayyen bir ağacın başındaki yaş hurmayı) yerdeki yaş veya kuru hurma ile tebdiline müsaade buyurdu. Bu çeşit bir değiş tokuşa başka alım-satımlarda müsaade buyurmadı." İbnu Ömer'e meyvenin salih olarak ortaya çıkması nedir? diye sorulunca şu cevabı verirdi: "Meyvenin afete uğrayarak zarar görme tehlikesini atlatmasidir."
Kayıt No.: 226 

Sayfalar: [<<] ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]