Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... [>>]
Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Tirmizi, Büyu 9, (1217)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Hz. Peygamber (sav) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi uzerinize almış bulunmaktasınız"
Kayıt No.: 207 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Eyman 18, (3279)
Ravi (r.a.): İbnu Harmele
Hadis: Ümmü Habib Bintü Züeyb İbnu Kays el-Müzenniyye, bize (ölçüm işlerinde kullanılan) bir sa' bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki, kendisine, İbnu Ahi Safiyye'den geldiğine göre, Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Safiyye validemiz (ra) bağışlanan bu sa'in, Hz.Peygamber (sav)'nın kullandığı sa' olduğunu söylemiştir. Ravilerden Enes İbnu İyaz der ki: "Ben bu sa'ı denedim, (kontrol ettim) gördüm ki bu sa', Emevi Halifesi Hişam İbnu Abdi'l-Melik'in kullandığı müdd'le iki buçuk müdd miktarında idi"
Kayıt No.: 208 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Buhari, İ'tisam 16, Kefarat 5; Nesai, Zekat 44, (5, 54)
Ravi (r.a.): es-Saib İbnu Yezid
Hadis: Hz. Peygamber (sav) devrinde bir sa' bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müdd'le, bir müdden üçte bir müdd miktarında fazla idi. Ancak bu miktara Ömer İbnu Abdilaziz merhum zamanında ilave bulunuldu.
Kayıt No.: 209 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Ölçüler Ve Tartılar Hakkında
Kaynak: Buhari, Büyu 51
Ravi (r.a.): Osman
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır."
Kayıt No.: 210 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler
Kaynak: Müslim, Mescid 288, (671)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular: "Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır."
Kayıt No.: 211 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler
Kaynak: Müslim, Fedailu's-Sahabe 100, (2451)
Ravi (r.a.): Selman
Hadis: Elinden geliyorsa, çarsıya ilk giren olma. Oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı, şeytanın, (insanları şaşırtmak için kıyasıya) savaş verdiği yerdir, bayrağı da orada dalgalanır."
Kayıt No.: 212 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler
Kaynak: Tirmizi, Vitr 21, (487)
Ravi (r.a.): Ömer
Hadis: "Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın" buyurmuştur.
Kayıt No.: 213 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler
Kaynak: Rezin
Ravi (r.a.): Ebu'd-Derda
Hadis: Ben, Şam'daki Ümeyye Camii'nin merdivenlerinde bir dükkan sahibi olup, her gün elli dinar kazanıp Allah yolunda harcamak ve bu esnada namazlarımı da hep cemaatle kılmak, Allah'ın helal kıldıklarını da haram etmemek şartlarını arzulamaktan ziyade, Allahu Tealanın, haklarında: "...o kimseler ki ne bir ticaret ne de bir alış veriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz" (Nur, 36) övgüsünü kullandığı kimselerden olmamaktan korkarım."
Kayıt No.: 214 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Necasetler
Kaynak: Buhari, Büyu 112, Meğazi 50; Müslim, Müsakat 71, (1581); Ebu Davud, Büyu 66, (3486); Tirmizi, Büyu 61, (1297); Nesai, Büyu' 93, (7, 309-310); İbnu Mace, Ticarat 11, (2167)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Mekke'nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (sav)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi. Cevaben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilave etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler."
Kayıt No.: 215 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Necasetler
Kaynak: Müslim, Musakat 68, (1579); Muvatta, Eşribe 12, (2, 846); Nesai, Büyu 90, (7, 307-308)
Ravi (r.a.): Abdurrahman İbnu Va'le'nin
Hadis: bnu Abbas (ra)'dan üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: "Adamın biri Resulullah (sav)'a bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine "Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Adam: "Hayır bilmiyorum" cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Resulullah (sav) adama "Ona ne fısıldadın?" diye sorunca adam: "Onu satmasını emrettim" dedi. Resulullah (sav), "içilmesi haram olanın satılması da haramdır" buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı."
Kayıt No.: 216 

Sayfalar: [<<] ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]