Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... [>>]
Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair
Kaynak: Müslim, Büyu 85, (1536)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Hz. Peygamber (sav) muhakale, müzabene, muaveme ve muhabere suretiyle yapılan ahş-verişleri yasakladı. - Ravi der ki: Muaveme, birkaç yılı içine alan bir satıştır.- Keza, sünya'yı da yasakladı" Sünen müellifleri şu ziyadeyi kaydederler, "...bilinme durumu hariç"
Kayıt No.: 238 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: "Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur."
Kayıt No.: 240 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Itk 8, (3953); İbnu Mace, Itk 2, (2517)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir (sav) zamanında ümmü veled'i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." İbnu'l-Esir: "Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim" der.
Kayıt No.: 241 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Buhari, Itk 10, Feraiz 21; Müslim, Itk 16, (1506); Ebu Davud, Feraiz 14, (2919); Tirmizi, Büyu 20 (1236); Muvatta, Itk, 10 (2, 782); İbnu Mace, Feraiz 15, (2747); Nesai, Büyu 87, (7,306)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) vela'nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." (Bazı alimler, hadisteki "... hibe edilmesini..." kısmının, Hz. Peygamber (sav)'ın sözü olamayacağnı iddia etmişlerdir.)
Kayıt No.: 242 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 63, (3478); Tirmizi, Büyu 44, (1271); Nesai, Büyu 88, (7, 307); İbnu Mace, Ruhun 18, (2477)
Ravi (r.a.): İlyas İbnu Abdillah
Hadis: "Hz. Peygamber (sav)'nın suyun satılmasını yasakladığını" rivayet etmiştir.
Kayıt No.: 243 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Müslim, Musakat, 34 (1565); Nesai, Büyu 89, (307); İbnu Maice, Ruhun 18, (2477)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır.
Kayıt No.: 244 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Buhari, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 38, (1566); İbnu Mace, Ruhun 19, (2478)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav)'in: "Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz" dediğini rivayet etmiştir.
Kayıt No.: 245 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Buhari, Müsakat 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 37, (1566); Muvatta, Akdiye 29, (2, 744); Ebu Davud, Büyu 62, 3473); Tirmizi, Büyu 24 (1272); İbnu Mace, Ruhun, 19, (2478)
Ravi (r.a.):
Hadis: Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın.
Kayıt No.: 246 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Muvatta, Akdiye 30, (2, 745); İbnu Mace, Ruhun 19, (2479)
Ravi (r.a.): Amra Bintu Abdirrahman
Hadis: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz"
Kayıt No.: 247 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 62, (3477); İbnu Mace, Ruhun 16, (2473)
Ravi (r.a.):
Hadis: Muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: Hz. Peygamber (sav)'le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte."
Kayıt No.: 248 

Sayfalar: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]