Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]
Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Aldatmaya Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 36
Ravi (r.a.): Amr İbnu Dinar
Hadis: Nevvas adında biri vardı. Yanında su içme hastası bir deve vardı, İbnu Ömer (ra) bu deveyi ortağından satın aldı. Ortağı kendisine uğrayınca: "Şu devemiz var ya onu sattık" dedi: Ortağı "kime" deyince "şu şu evsafta bir yaşlıya" diye tarif etti. Ortağı: "Öylemi, amma da yaptın, vallahi o zat İbnu Ömer'dir" dedi: "Sonra İbnu Ömer (ra)'e gelerek: "Ortağım sana su içme hastası bir deve satmış, durumunu da sana söylememiş" dedi. İbnu Ömer: "öyleyse götür onu" dedi. Adam götürmek üzere tutunca: "Bırak deveyi, Resulullah (sav)'ın hükmüne razıyız, sirayet yoktur" buyurdu.
Kayıt No.: 260 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Aldatmaya Dair
Kaynak: Müslim, İman 164, (102); Tirmizi, Büyu 74, (1315); Ebu Davud, Büyu, 52, (3452); İbnu Mace, Ticarat, 36, (2224)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına rutubet bulaştı. Adama: "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam: "Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı,deyince: "Bu yaşlığı üste getirip, herkesin görmesini sağlıyamaz miydin? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu.
Kayıt No.: 261 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Aldatmaya Dair
Kaynak: Ebu Davud, Büyu, 52, (3452); Tirmizi, Büyu 74, (1315)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade mevcuttur: "Resulullah (sav)'a "elini yığına daldır" diye vahyedildi, o da elini daldırdı. Yığın ıslaktı. "Aldatan bizden değildir" buyurdu."
Kayıt No.: 262 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Aldatmaya Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 19
Ravi (r.a.): Ukbe İbnu Amir
Hadis: Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır. (Buhari, bunu bir babın başlığında kaydetmiştir.)
Kayıt No.: 263 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 64; Müslim, Büyu 11, (1524); Ebu Davud, Büyu 48, (3443), (3444), (3446); Nesai, Büyu 14, (7, 253-254); Muvatta, Büyu 6, (2, 683); Tirmizi, 29, (1251-1252)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse bir sa' miktarında kuru hurma da vererek iade eder."
Kayıt No.: 264 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 69
Ravi (r.a.):
Hadis: Buhari'nin bir başka rivayetinde "...Memnun kalırsa hayvanı tutar, memnun kalmazsa iade eder. İade ettiği takdirde sağdığı süt için bir sa' kuru hurma verir" denmektedir.
Kayıt No.: 265 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair
Kaynak: Müslim, Büyu, 25
Ravi (r.a.):
Hadis: Müslim'in bir rivayetinde "Müşteri satın aldığı, sütü bekletilmiş sağmal hayvan hakkında üç gün muhayyerdir. İade edecek olursa beraberinde bir sa' miktarında yiyecek verir, buğday değil" denmektedir. (Müslim'in bir başka rivayetinde: "...bir sa' kuru hurma verir, buğday değil" denir. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde: "Deve ve koyunun sütü (satış sırasında) memede bekletilmez" buyurular.)
Kayıt No.: 266 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair
Kaynak:
Ravi (r.a.):
Hadis: Nesai'nin bir rivayetinde: "Kim sütü bekletilmiş bir deve veya davar satın alırsa.." denir.
Kayıt No.: 267 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair
Kaynak: Ebu Davud, 48, (3446); İbnu Mace, 42, (2240)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Kim sütü memesinde bekletilmiş bir deve satın alırsa o üç gün muhayyerdir. Şayed iade edecek olursa, hayvanla birlikte, sütü mislince veya sütunun iki mislince buğday da verir."
Kayıt No.: 268 

Fasıl: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
Konu: Fiyat Kızıştırmaya Dair
Kaynak: Buhari, Büyu 58; Müslim, Büyu 11, (1515), Nikah 52 (1413); Ebu Davud, Büyu 46, (3438); Tirmizi, Büyu 65, (1304); Nesai, Büyu 21 (7, 1259); İbnu Mace, Ticarat 14, (2174)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: "(Alıcı olmadığınız halde, fiyatları kızıştırmak için) müşteri ile satıcının aralarına girmeyin."
Kayıt No.: 269 

Sayfalar: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]