Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]
Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İmanın Hakikati
Kaynak: Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)
Ravi (r.a.): Abbas İbnu Abdilmuttalib
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'in şöyle söylediğim işittim: "İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar"
Kayıt No.: 22 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İmanın Hakikati
Kaynak: Ebu Davud, Zekat 4, (1582)
Ravi (r.a.): Abdullah İbnu Muaviye el'Gaziri
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Üç şey vardır. Kim onları yaparsa imanın tadını alır: Sadece Allah'a kulluk eden, Allah'tan başka ilah olmadığını bilen, her yıl gönül hoşluğuyla zekatını veren! Zekatını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez, aksine mallarının orta hallilerinden verir. Zira Cenab-ı Hakk ne en iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de en adisinden olana razı olmuştur."
Kayıt No.: 23 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İmanın Hakikati
Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82)
Ravi (r.a.): Behz İbnu Hakim İbni Muaviye İbni Hayde el-Kuşeyri
Hadis: Babası tarikiyle dedesinden şunu rivayet ediyor: "Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemiyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarım göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?" Hz. Peygamber (sav): "İslam'ı" dedi. "Pekala, dedim, İslam'ın alametleri nedir?" Şu cevabı verdi: "Kendimi Allah'a teslim ettim, başka şeyleri terkettim" demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her Müslüman bir başka Müslümana haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terkedip, Müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli (Allah katında) makbul değildir."
Kayıt No.: 24 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İmanın Hakikati
Kaynak: Müslim, İman 62, (38)
Ravi (r.a.): Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi
Hadis: "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam'dan sormaya hacet bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah'a inandım de, sonra da doğru ol" buyurdu.
Kayıt No.: 25 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İmanın Hakikati
Kaynak: Nesai, İman 9, (8, 105); Buhari, Salat 28
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Müslümandır". (Hadisi Nesai tahric etmiştir. Ancak, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi tarafından da rivayet edilmiş olan uzunca bir hadisin bir parçasıdır. Bak: Tirmizi, İman 2, (2611); Ebu Davud, Cihad 104, (2641))
Kayıt No.: 26 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Mecaz Hakkında
Kaynak: Buhari, İman 3; Müslim, İman 57-38, (35-36); Ebu Davud, Sünnet 15, (4676); Tirmizi, İman 6, (2617); Nesai, İman 16, (8,110); İbnu Mace, Mukaddime 9, (57)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "İman, yetmiş küsur - bir rivayette de altmış küsur - şubedir. Haya imandan bir şubedir." Bir rivayette şu ziyade vardır: "Bu şubelerden en üstünü "La ilfihe illallah" sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır."
Kayıt No.: 27 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Mecaz Hakkında
Kaynak: Buhari, İman 9, 14, İkrah 1; Müslim, İman 67, (43); Tirmizi, İman 10, (2626); Nesai, İman 3, (8, 96); İbnu Mace, Fiten 23, (4033)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Üç haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadım duyar: Allah ve Resulünü bu ikisi dışında kalan herşeyden ve herkesten daha çok sevmek, bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah, imansızlıktan kurtarıp İslam'ı nasib ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak." (Nesai'nin kaydettiği bir diğer rivayette "bu ikisi dışında kalan" tabirinden sonra şu ziyade vardır: "Allah için sevmek, Allah için buğzetmek.")
Kayıt No.: 28 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Mecaz Hakkında
Kaynak: Buhari, İman 8; Müslim, İman70, (44); Nesai, İman 19, (8,114, 115)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz." (Nesai'nin bir rivayetinde "... malından ve ailesinden daha sevgili..." denmektedir.)
Kayıt No.: 29 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Mecaz Hakkında
Kaynak: Buhari, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesai, İman 19, (3, 115); Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyamet 60, (3517); İbnu Mace, Mukaddime 9, (66)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez." (Nesai'nin rivayetinde "...hayır şeylerden" ziyadesi mevcuttur.)
Kayıt No.: 30 

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: Mecaz Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 16, (4681)
Ravi (r.a.): Ebu Ümame
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'in şöyle dediğim rivayet ediyor: "Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanım kemale erdirmiştir"
Kayıt No.: 31 

Sayfalar: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]