Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 5972 kayıt bulundu.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]
Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizi, İman 17, (2640)
Ravi (r.a.): Ubade İbnus-Samit el-Ensari
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kim Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır."
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)
Ravi (r.a.): Ebu Sa'id İbnu Malik
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." Ebu Said der ki: "Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: "Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz..." (Nisa, 40).
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Salat 361, (1529)
Ravi (r.a.): Ebu Sa'id ibnu Malik
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kim: 'Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hz. Muhammed'i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)' derse cennet ona vacib olur".
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Buhari, (hadisi talik olarak kaydeder), İman 31; Nesai, İman 10, (8, 105)
Ravi (r.a.): Ebu Sa'id ibnu Malik
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Bir kul İslam'a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün (erleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır."
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder."
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 20, (3116)
Ravi (r.a.): Muaz ibnu Cebel el-Ensari
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Kimin (hayatta söylediği) en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider"
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Buhari, Tevhid 33; Müslim, İman 153, (94); Tirmizi, İman 18, (2646)
Ravi (r.a.): Ebu Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Bana Cebrail aleyhisselam gelerek "Ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer" müjdesini verdi" dedi. Ben (hayretle) "zina ve hırsızlık yapsa da mı?" diye sordum. "Hırsızlık da etse, zina da yapsa" cevabını verdi. Ben tekrar: "Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!" dedim. "Evet", dedi, "hırsızlık da etse, zina da yapsa!" Hz. Peygamber (sav) dördüncü kerresinde ilave etti :"Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir."
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Müslim, İman 151, (93)
Ravi (r.a.): Cabir İbnu Abdullah el-Ensari
Hadis: Hz.Peygamber (sav) buyurdular ki: "İki şey vardır gerekli kılıcıdır!" Bir zat: Ey Allah'ın Rasulü! Gerekli kılan bu iki şeyden maksad nedir? diye sordu: Hz. Peygamber (sav): "Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir" cevabını verdi"
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Buhari, İlm 34, Rikak 50
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü senin şefaatinle en ziyade saadete erecek olan kimdir?" diye sormuştum. Bana: "Hadis'e karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmin etmiştim" açıklamasını yaptıktan sonra şu cevabı verdi: "Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek "La ilahe illallah" diyen kimsedir"
Kayıt No.:

Fasıl: İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu: İman ve İslam'ın Fazileti
Kaynak: Müslim, Zühd 64, (2999)
Ravi (r.a.): Süheyb İbnu Sinan
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır".
Kayıt No.: 10 

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]