Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdestin fazîleti
Başlık: ABDESTİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işitdim, buyuruyordu ki "Benim ümmetim Kıyâmet gününde (bedenlerindeki) abdest âsârından dolayı yüzü nurlular, elleri, ayakları segililer diye (mevkıf-i hesâba veya mîzan başına) çağrılacaklardır." Ebû Hüreyre: "Artık bu parlaklığını daha ziyâde uzatmak herhanginizin elinden gelirse yapsın." demiş.
Kayıt No.: 111

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Namazda hades vâki' olmak
Başlık: ABDESTİNİN BOZULDUĞUNU VEHMEDEN KİMSENİN HÂLİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Zeyd
Hadis: Müşârün-ileyh namazda iken kendisinde bir şey (yâni hades) vukûunu hayâl eden kimsenin hâlini Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e arzetmiş. (Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem de): "Bir ses veya bir koku duymadıkca (namazdan) çıkmasın." buyurmuş.
Kayıt No.: 112

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Uyku
Başlık: ABDESTİNİN BOZULDUĞUNU VEHMEDEN KİMSENİN HÂLİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gece) uyudu, hattâ horladı bile. Ondan sonra abdest almaksızın namaz kıldı. (Bu sözü) İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'nın: "Uzanıp horla(yacak kadar uyu)dı. Ondan sonra kalkıp namaz kıldı." tarzında söylediği de rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 113

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli;Namaza hazırlık
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.) EFENDİMİZ'İN AKŞAM VE YATSI NAMAZLARINI MÜZDELİFE'DE BİR ARADA KILDIĞINA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Üsâme b. Zeyd b. Hârise
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Arefeden döndü. Caddeye girince inip su döktü. Ondan sonra abdest aldı. Şu kadar ki, bu abdesti hafif aldı. "Namaz mı kılacaksın? Yâ Resûlâ'llâh" diye sordum. "Namaz ileride (kılınacak)." buyurdu. Yine bindi. Müzdelife'ye varınca inip abdest aldı. Lâkin (bu sefer) abdesti (daha) uzunca tuttu. Sonra namaz ikâme edildi de Akşam namazını kıldırdı. Ondan sonra herkes devesini kendi durağında çökertti. Sonra Yatsı namazı ikâme edildi. (Yine) namazı kıldırdı. Ve iki namaz arasında (hiçbir namaz) kılmadı.
Kayıt No.: 114

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN NASIL ABDEST ALDIĞINA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Müşârün-ileyh (bir def'a) abdest aldı da yüzünü yıkadı. Şöyle ki, bir avuç su alıp ağzını çalkaladı ve burnuna çekti. Sonra bir avuç su alıp onunla ve şöylece (yâni sağ avucunu) diğer avucu ile birleştirip yüzün yıkadı. Yine bir avuç su alıp sağ elini (yâni kolunu) yıkadı. Yine bir avuç su alıp sol elini (yâni kolunu) yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra bir avuç su alıp sağ ayağına tâ yıkayıncaya azar azar döktü. Yine bir avuç su alıp ayağını, yâni sol ayağını (yine öylece) yıkadı. Ondan sonra: "Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i gördüm, böyle abdest alıyordu." dedi.
Kayıt No.: 115

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Helâya giderken okunacak duâ
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN HELÂYA GİRECEĞİ ZAMAN OKUDUĞU DUÂ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem, helâya gir(mek iste)diği zaman ... diye duâ buyurdu.
Kayıt No.: 116

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN ABDEST SUYUNU HAZIRLAYAN İBN-İ ABBÂS'A DUÂSI
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) helâya girdi. Kendisine (yıkanacak ve abdest alacak) su (götürüp) bıraktım. "Bunu (buraya) kim koydu?" diye sordu. Haber verdiler. "İlâhî, onun dindeki anlayışını artır." diye duâ buyurdu.
Kayıt No.: 117

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest bozarken kıbleye dönmemek
Başlık: KIBLE İSTİKÂMETİNDE KAZÂ-YI EHÂCET ETMENİN KERÂHETİNE DÂİR EBÛ EYYÛB-İ ENSÂRÎ HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Eyyûb-i Ensârî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biriniz, kazâ-yı hâcet etmek istediği vaktide Kıble'yi ne karşısına alsın, ne arkasına. (Medîne'nin) şarkına veya garbına doğru dönünüz.
Kayıt No.: 118

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest bozarken kıbleye dönmemek
Başlık: KIBLE İSTİKÂMETİNDE KAZÂ-YI EHÂCET ETMENİN KERÂHETİNE DÂİR EBÛ EYYÛB-İ ENSÂRÎ HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Bir takım kimseler "(kazâ-yı) hâcete oturduğun zaman ne Kıble'yi karşına al, ne de Beytü'l-makdis'i." diyor. Ben (ise) bir gün bizim evin damı üstüne çıkmıştım. Resulu'llâl salla'llahu aleyhi ve sellem'in (kazâ-yı) hâcet için Beytü'l-Makdis'e karşı iki kerpiç üzerine oturduğunu (gözümle) gördüm.
Kayıt No.: 119

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Örtünmek
Başlık: HİCÂB ÂYETİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zevcât(-ı tâhirât)ı, geceleyin kazâ-yı hâcete çıktıklarında (Medîne'nin kenarında kâin) Menâsı' (nâm-ı mahall)a kadar giderlerdi. (Menâsı' denilen yer ise) açık bir yerdir. Ömer (radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: "Kadınlarını kapa (yâni evden dışarıya çıkmaktan men' buyur.)" derdi de Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (onun dediğini vahye intizâren) yapmıyordu. (Nihâyet) Ümmehât-ı Mü'minîn'den ... bir gece Yatsı namazı vaktinde çıktı. (Sevde radiya'llâhu anhâ) uzun boylu bir hâtun idi. Ömer, hicâb (yâni tesettür-i nisvân) emrinin nâzil olmasına o kadar harîs idi ki, ona: "Yâ Sevde, bilmiş ol ki biz seni tanıdık." diye bağırdı. Bundan sonra Allâhu Teâlâ hicâb (Âyetin)i inzâl etti.
Kayıt No.: 120

Sayfalar: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]