Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İstincâ
Başlık: SU İLE İSTİNCÂ HAKKINDA ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: "Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazâ-yı) hâcete çıktığı zaman bir çocukla berâber yanımızda bir su mıtharası olduğu halde (hizmet için) gelirdik." Enes radiya'llâhu anh'in: "...... yanımızda bir su mıtharası ile bir harbe olduğu halde ....." dediği de rivâyet olunuyor ki, su ile istincâ edildiğini anlatmak istiyor.
Kayıt No.: 121

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İstincâ;Su içme âdâbı
Başlık: BİR ŞEY İÇERKEN İÇİNE HOHLAMAMAK VE İSTİNCÂYI SOL ELLE YAPMAK HAKKINDA EBÛ KATÂDE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Katâde Hâris b. Rıb'ıyy
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İçinizden biri, bir şey içtiğinde kabın içine hohlamasın, helâya gittiğinde zekerine sağ eliyle dokunmasın. Sağ eliyle de silinmesin (yâni istincâ etmesin).
Kayıt No.: 122

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İstincâda taş kullanmak
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN YÜRÜRKEN ARKASINA DÖNÜP BAKMADIĞI VE TAŞLA İSTİNCÂ ETTİĞİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazâ-yi) hâcet için çıktığında arkasından gittim. (yürürken) arkasına dönüp bakmak âdeti değildi. Kendisine yaklaştım. "Istinfâd (yâni istincâ) için bana taş ara." buyurdu, yâhud buna benzer bir söz söyledi. "(Şu kadar ki,) bana ne kemik getir, ne fışkı." dedi. Eteğimin içinde bir kaç taş getirip yanına koydum ve nezdinden savuştum. (Hâcetini) kazâ ettiği zaman onları kullandı.
Kayıt No.: 123

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İstincâda taş kullanmak
Başlık: İSTİNCÂNIN ÜÇ TAŞLA YAPILACAĞINA DÂİR İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) kazâ-yı hâcete gitti. "Üç taş getir." diye bana emretti. İki taş buldum. Üçüncüsünü aradımsa da bulamadım. Bir fışkı alıp (ve hepsini birden) götür(üp ver)düm. İki taşı alıp fışkışı attı ve "Bu, pistir." dedi.
Kayıt No.: 124

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli
Başlık: RESÛLULLÂH (S.A. VE S.) İN NASIL ABDEST ALDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: (bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (abdest a'zâsını) birer kere (yıkayarak) abdest aldı.
Kayıt No.: 125

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli
Başlık: RESÛLULLÂH (S.A. VE S.) İN NASIL ABDEST ALDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere a'zâsını) ikişer kere (yıkayarak) abdest aldı.
Kayıt No.: 126

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli
Başlık: HATIRINA NAMAZDAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEDEN NAMAZ KILAN KİMSENİN GEÇMİŞ GÜNAHLARI AFFEDİLCEĞİNE DÂİR HAZRET-İ OSMÂN HADÎSİ
Ravi (r.a.): Osmân b. Affân
Hadis: Müşârün-ileyh (bir kere) bir kab (içinde su) iste(yip abdest al)di. Sonra elini kabın içine sokup ağzını çalkaladı. Ve burnuna su verip yine çıkardı. Sonra yüzün ve ellerini dirseklerine kadar üç kere yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra iki ayağını üç kere topuklarına kadar yıkadı. Ve (nihâyet) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: "Her kim şu abdestim gibi abdest alıp iki rek'at namaz kılar ve bu iki rek'at içinde hatırına (namaz ile münâsebeti olmayan) bir şeyi getirmezse ne kadar geçmiş günâhı varsa mağfûr olur." buyurduğunu söyledi.
Kayıt No.: 127

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdestin fazîleti
Başlık: ABDEST VE NAMAZIN KÜÇÜK GÜNAHLARA KEFFÂRET OLDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ OSMAN HADÎSİ
Ravi (r.a.): Osmân b. Affân
Hadis: Size bir hadîs nakledeyim ki, Kitâbu'llâh içinde bir Âyet olmasaydı onu size söylemezdim. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyuruyordu: "Hiçbir kimse yoktur ki abdest alsın da (âdâb ve erkânına) hüsn-i riâyet etsin, sonra (farz olan) namazı kılsın da o abdest ile (daha sonraki) namazı kılıncaya kadar (geçen zamân içindeki günahları) mağfûr olmasın." -Râvî der ki: (Osmân b. Affân radiya'llâhu anh'in dediği) Âyet ... Âyet-i Kerîme'sidir.
Kayıt No.: 128

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Burun temizliği;İstincâda taş kullanmak
Başlık: ABDEST VE İSTİNCÂNIN ÂDÂBI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: (Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Hadîs-i Kerîmi olmak üzere): "Her kim abdest alırsa burnunu ayıklasın, her kim (istincâ için) taş isti'mâl ederse adedini tek yapsın (yâni üç taş kullansın) dediği rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 129

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Burun temizliği;İstincâda taş kullanmak;Sabah temizliği
Başlık: UYKUDAN KALKAN KİMSENİN ELİNİ YIKAMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki içinizden biri abdest alacak olduğu zaman burnuna su alsın, sonra çıkarsın. Her kim (istincâ için) taş isti'mâl ederse adedini tek yapsın. (Hiç olmazsa üç taş kullansın.) İçinizden biri uykudan uyandığında elini abdest suyu içine sokmadan evvel yıkasın. Zîrâ hiç biriniz (uyku arasında) eli, cesedinin neresine değdiğini bilemez.
Kayıt No.: 130

Sayfalar: [<<] ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]