Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Namazda uyuklamak
Başlık: UYUKLARKEN NAMAZ KILMANIN KERÂHETİNE DAİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in "Biriniz namazda uyuklarsa uyusun. Tâ ki ne okuduğunu bilsin." buyurduğu rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 161

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Her namaz için ayrı abdest almak
Başlık: NEBİYY-İ EKREM (S.A. VE S.)İN HER NAMAZ İÇİN ABDEST TÂZELEDİKLERİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in her namaz vaktinde abdest al (mak mu'tâd-ı şerîfleri ol)dığı rivâyet olunuyor. (Ya siz nasıl yapardınız? suâline cevâben) Enes (radiya'llâhu anh): "(Bize gelince) her birimize hades vâkı' olmadıkca (bir vakitten ziyâde namaz için) bir abdest kifâyet ederdi." demiştir.
Kayıt No.: 162

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Koğuculuk;Sidikten korunmak
Başlık: BEVLİNDEN SAKINMAYAN VE KOĞUCULUK YAPAN KİMSELERİN, KABİRLERİNDE AZÂB GÖRDÜKLERİNE DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Medîne, yâhud Mekke bahçelerinden birinin yanından geçiyordu. Kabirlerinde azab gören iki insanın sesini duydu. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Bunlar azab görüyorlar. Hem de azab görmeleri büyük bir şey için değildir." buyurduktan sonra (yine devâm ederek): "Evet (günâhları büyüktür) biri, bevlinden istibrâ etmez (yâni sakınmaz) di, diğeri de koğuculuk ederdi." buyurdu. Ondan sonra yaprakları soyulmuş tâze bir hurma dalı istedi. Dalı iki parça etti. Her birinin kabri üzerine birer parça dikti. "Yâ Resûlâ'llâh, bunu ne için yaptın!" diye sordular. "Bunlar tâze kaldıkca belki (azapları) hafifler." cevâbını verdiler.
Kayıt No.: 163

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN SU İLE İSTİNCÂ ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazây-ı) hâceti için dışarıya çıktığında kendisine su götürürdüm. O da onunla yıkanırdı.
Kayıt No.: 164

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Kolaylık göstermek
Başlık: DİNDE GÜÇLÜK DEĞİL KOLAYLIK GÖSTERİLMESİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: A'râbî'nin biri mescid'(in bir tarafın) de durup bevletti. Oradakiler bağrıştılar. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki, bırakın (işini görsün)... sonra bevlinin üzerine bir kova su dökün. Zîrâ siz güçlük değil, kolaylık göstermek üzere meb'ûs olmuşsunuzdur.
Kayıt No.: 165

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Çocukları sevmek;Sidiğin temizlenmesi
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN, ÜSTÜNE BEVLEDEN, HENÜZ YEMEK YEMİYEN ERKEK SÜT ÇOCUĞUNUN BEVLİ ÜZERİNE SU SERPMEKLE YETİNMESİ
Ravi (r.a.): Ümmü Kays bint-i Mıhsan
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e henüz taâm edemeyen (yâni süt emen) küçük bir oğlumu götürdüm. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem çocuğu kucağına oturttu. Çocuk (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) rubasını bevletti. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) su isteyip (üstüne) azar azar döktü de yıkamadı.
Kayıt No.: 166

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN, ÜSTÜNE BEVLEDEN, HENÜZ YEMEK YEMİYEN ERKEK SÜT ÇOCUĞUNUN BEVLİ ÜZERİNE SU SERPMEKLE YETİNMESİ
Ravi (r.a.): Huzeyfe b. el-Yemânî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere Ensârdan) bir kavmin sürpüntülüğüne varıp ayakta su döktü. Sonra su istedi. Bir mıkdâr su götürdüm. Onunla abdest aldı.
Kayıt No.: 167

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest bozarken gizlenmek
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN, ÜSTÜNE BEVLEDEN, HENÜZ YEMEK YEMİYEN ERKEK SÜT ÇOCUĞUNUN BEVLİ ÜZERİNE SU SERPMEKLE YETİNMESİ
Ravi (r.a.): Huzeyfe b. el-Yemânî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den uzaklaştım. Bana işâret etti. Yanına vardım. Ve işini birinceye kadar (zât-ı şerîfini setr için) ardında durdum.
Kayıt No.: 168

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hayız kanının temizlenmesi
Başlık: HAYIZ ESERİ OLAN ELBÎSENİN NE ŞEKİLDE TEMİZLENECEĞİNE DÂİR ESMÂ' (R.A.) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Esmâ' b. Ebî Bekr
Hadis: Şöyle demiştir: Bir kadın Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip: "(Yâ Resûlâ'llâh,) birimiz, elbîse (si) üzerinde hayz (eseri) görürse ne yapsın buyurursun?" diye sordu. (Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem): "Elbîsesini (eliyle) uvaladıktan sonra (üzerine) su döküp sıkar. Sonra azar azar üzerine su döker. Ondan sonra onunla namaz (ını) kılar." buyurdu.
Kayıt No.: 169

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İstihâza
Başlık: İSTİHÂZA VE HÜKMÜ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Fâtıma bint-i Ebî Hubeyş (radiya'llâhu anhâ) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına gelip: "Yâ Resûlâ'llâh, ben istihâzaya müptelâ bir kadınım. Temizlenemiyorum, namazı terk mi edeyim?" diye sordu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Hayır, bu hayız değildir. Bir damar (dan gelen kan) dır. Senin (asıl) hayızın (ın başlama zamânı) geldiği vakit namazı bırak. Kesilme zamânı gelince de kanını yıkadıktan (ve iğtisâl ettikten) sonra namaz kıl. Ondan sonra (yine) o vakit gelinceye kadar her namaz için abdest al." buyurdu.
Kayıt No.: 170

Sayfalar: [<<] ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]