Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GECE İBÂDETİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Rivâyet olunuyor ki, bir gece Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zevcât (-ı tâhirât) ından Meymûne radiya'llâhu anhâ'nın -ki teyzesidir- yanında kalmış. -İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, ben (başımı) yastığın enine (koyarak) uzandım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile ehli de yastığın boyuna (başlarını koyarak) uzandılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem uyudu. Gece yarıyı bulduğunda, yâhud biraz evvelce, yâhud biraz sonraca uyandı. Uykuyu (gidermek için) eliyle yüzünü silmeğe başladı. Ondan sonra Sûre-i Âl-i İmrân'ın son on âyetlerini okudu. Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Oradan güzelce bir abdest aldı. Sonra namaza durdu. -İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, (ben de) kalktım. Onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim, yanına (yâni sol tarafına durdum. Sağ elini başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup büktü. Sonra iki rek'at, yine iki rek'at,, yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at kılıp ondan sonra tek (rek'atlı bir namaz) kıldı. Sonra müezzin (da'vete) gelinceye kadar yine uzandı. Ba'dehû yine kalktı, hafif iki rek'at kıldıktan sonra (Hucre-i Şerîfe'sinden) çıkıp Sabah namazını kıldırdı. Bu hadîs-i şerîf evvelce geçmişti. (Ancak şu var ki) her birinde diğerinde olmayan şeyler vardır.
Kayıt No.: 141

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli
Başlık: RESÛLULLÂH (S.A. VE S.)İN NASIL ABDEST ALDIĞINA DÂİR BİR RİVÂYET
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Zeyd
Hadis: Biri (gelip): "Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin?" diye sormuş. O da "Evet." demiş. Bunun üzerine (bir mıkdâr) su istemiş. -(Râvî der ki) ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı. Sonra üç def'a ağzını çalkalayıp burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine kadar ikişer def'a yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını mesh edip her iki elini ileri geri götürdü. (Oradan da) başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı.
Kayıt No.: 142

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Sütre
Başlık: NAMAZDA SÜTRE İTTİHÂZINA DÂİR EBÛ CÜHAYFE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Cuhayfe
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir seferde) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, öğlenin sıcak zamânında yanımıza çıktı. Kendisine abdest suyu getirildi. Abdest aldı. Halk, abdest suyunun artanını alıp (teberrüken) vücudlarına (üstlerine, başlarına) sürmeğe başladılar. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem önünde bir harbe olduğu halde Öğleyi ve İkindiyi ikişer rek'at kıldırdı.
Kayıt No.: 143

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.) EFENDİMİZ'İN HASTAYA DUÂSI
Ravi (r.a.): Sâib b. Yezîd
Hadis: Şöyle demiştir: (Çocukluğumda) teyzem beni Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına götürüp: "Yâ Resûlâ'llâh, benim (şu) hemşîre-zâdemin ayağından ıztırâbı var." dedi. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem eliyle) başımı sığayıp bana bereket duâsı etti. Sonra abdest aldı. Abdest suyundan içtim. Sonra arkasında durdum ve iki omuzu arasında gerdek çadırının koca düğmeleri (yâhud keklik yumurtası) gibi Hâtem-i Nübüvveti gördüm.
Kayıt No.: 144

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: FERÂİZ ÂYETİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem zamânında (Âyet-i Hicâb nâzil olmadan) erkeklerle kadınlar birlikte (bir kab içinden abdest alırlardı.
Kayıt No.: 145

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hasta ziyâreti
Başlık: FERÂİZ ÂYETİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem beni ıyâdete geldi. Kendimi bilmiyecek derecede hasta idim. Abdest alıp abdest suyundan üzerime döktü. Gözümü açtım. "Yâ Resûlâ'llâh mîrâs (ım) kime kalacak? Benim vârislerim, kelâle (yâni usûl ve fürûumdan olmayan kimseler) dir" dedim. Bunun üzerine ferâiz âyeti nâzil oldu.
Kayıt No.: 146

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.) EFENDİMİZ'İN ABDEST SUYU İLE BİR MU'CİZESİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) namaz vaktif girdi. (Evi) mescide yakın olanlar (abdest almağa gittiler.) (Abdesti olmayan) bir takımları da kaldı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e içinde (pek az) su bulunan bir taş tekne getirdiler. Tekne ise içinde (geniş geniş) avuç açılamıyacak kadar küçük idi. Oradakilerin hepsi o (teknenin suyu)ndan abdest aldılar. (Enes b. Mâlik radiva'llâhu anh'den) râvî: "Kaç kişi idiniz?" diye sormuş. "Seksen, belki de daha ziyâde idik." demiş.
Kayıt No.: 147

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.) EFENDİMİZ'İN ABDEST SUYU İLE BİR MU'CİZESİ
Ravi (r.a.): Ebû Mûsâ el-Eş'arî
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem, içinde su bulunan bir kab istedi. Ellerini, yüzün kabın içinde yıkadıktan sonra içine (mübârek ağzından su) püskürdü. Sonra onlara: "Bu sudan içiniz ve yüzünüze, göğsünüze dökünüz." buyurdu.
Kayıt No.: 148

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hz. Peygamber'in hastalığı
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN SON HASTALIĞINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (hastalığı) ağırlaşıp da ağrısı iştidâd ettiği zaman benim evimde bakılmak üzere zevcât (-ı tâhirât)ından izin istedi. onlar da izin verdiler. (Ondan sonra) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, bir tarafında Abbâs (radiya'llâhu anh), diğer tarafında da bir zât olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktı. -Âişe (radiya'llahu anhâ) naklederdi ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem evine girip de ağrısı iştidâd ettikten sonra: "Üzerime, bağları çözülmedik yedi kırba su dökün. (Böylelikle) vücûdümde biraz hıffet bulup halka belki vasiyyette bulunabilirim." buyurdu. Bunun üzerine Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, zevce-i (pâki) Hafsa (radiya'llâhu anhâ)nın (malı olan) bir (bakır, yâhud ağaç) liğen içine oturtuldu. Sonra o kırbaların suyunu üzerine dökmeğe başladık. Nihâyet: "Artık oldu!" diye işâret buyurdu. Ondan sonra halkın yanına çıktı.
Kayıt No.: 149

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hz. Peygamber'in mu'cizeleri
Başlık: PEYGAMBER ALEYHİ'S-SELÂM'IN PARMAKLARI ARASINDA SU KAYNADIĞINA DÂİR ENES HADÎSLERİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) bir kab su istedi. İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kab getirildi. Parmaklarını içine koydu. -Enes (radiya'llâhu anh) der ki, artık (mübârek) parmakları arasından suyun kaynadığını temâşâya daldım. O sudan abdest alanları yetmiş ile seksen arasında tahmîn ettim.
Kayıt No.: 150

Sayfalar: [<<] ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]