Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Misvak kullanmak
Başlık: MİSVÂK KULLANMANIN FAZÎLETİNE DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Huzeyfe b. el-Yemânî
Hadis: "Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem gece kalkınca ağzını misvâk ile oğardı." dediği rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 181

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Büyüye hürmet;Misvak kullanmak
Başlık: MİSVÂK KULLANMANIN FAZÎLETİNE DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rü'yâda kendimi bir misvâk ile dişlerimi ovar gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvâk'ı en küçüğüne uzattım. Bana: "Büyüğüne ver." denildi. Ben de büyüğüne verdim.
Kayıt No.: 182

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Uykudan önce duâ etmek;Yatarken temizlenmek
Başlık: PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN BERÂ' İBN-İ ÂZİB (R.A.)E YATMA ÂDÂBINI ÖĞRETMESİ
Ravi (r.a.): Berâ' b. Âzib
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, yatağına vardığında (ibtidâ) namaz abdesti gibi (bir) abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp ... de. Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni dîn-i İslâm üzere ölürsün. Bu sözler, söyliyecek (in dünyâ kelâm) lerinin en sonu olsun. -Berâ' radiya'llâhu anh der ki, bunu Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in huzûrunda tekrâr ettim. ... ye varınca ... dedim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Hayır, ... buyurdu.
Kayıt No.: 183

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem cenâbetten (çıkmak için) yıkandığı zaman (işe) ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını taldırıp saçlarının dibini hilâllardı. Sonra suyu başına üç avuç döker, ondan sonra da bütün bedeninin üzerinden akıtırdı.
Kayıt No.: 184

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-Mü'minîn Meymûne b. el-Hâris
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem yalnız ayaklarını (yıkamak üzere) namaza abdest alır gibi abdestini aldı. Bacak aralarını ve oralarına isâbet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı. Sonra kendi üzerine su döktü. Sonra ayaklarını uzatıp yıkadı. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) cenâbetten (çıkmak için) guslü işte budur.
Kayıt No.: 185

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan guslederdik. (Bu kap da) ferak denilen bir kadeh idi.
Kayıt No.: 186

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Guslederken gizlenmek;Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (keyfiyet-i) guslü sorulmuş. (Âişe radiya'llâhu anhâ) bir sâ' mıkdârı (su alır) bir kap istedi. Onunla yıkandı. Ve başının üzerine su akıttı. Şu kadar ki, kendisi ile soranlar arasında (bedeninin aşağısını görünmemek için ) bir perde vardı.
Kayıt No.: 187

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Biri Câbir'e gusl(ün keyfiyyetin)den suâl etmiş. O da: "Sana bir sâ' (mıkdârı su) yeter." cevâbını vermiş. Bir diğeri "Bana bu kadarı yetmez." demiş. Bunun üzerine Câbir (radiya'llâhu anh): "Saçı senden daha gür, kendisi de senden hayırlı olan zâta (bu kadarı) yetiyordu." cevâbını vermiş. -Sonra (Câbir radiya'llâhu anh) oradaki cemâate (üstünde yalnız) bir parça libas olduğu halde imâm olmuş.
Kayıt No.: 188

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Cübeyr b. Mut'im
Hadis: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: "Başımın üzerinden üç kere (de suyu avuç avuç) akıtırım." buyurup her iki eliyle de (ta'rîf için) işâret buyurdukları rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 189

Fasıl: KİTÂBÜ'L-GUSL
Konu: Gusül
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem, cenâbetten (çıkmak için) yıkandığında külek gibi bir şey isterdi. Sonra iki avucuyla (su) alıp başının sağ tarafından başlayarak sol tarafını (da) yıkadıktan sonra (yine) iki avucuyla başının ortasına (su) dökerdi.
Kayıt No.: 190

Sayfalar: [<<] ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]