Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: GUSÜLDE VE ABDESTDE NE MİKDAR SU KULLANILACAĞINA DÂİR ENES HADÎSLERİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bir sâ' ve nihayet beş müd (mıkdârı su) ile gusleder, bir müd (mıkdârı su) ile de abdest alırdı.
Kayıt No.: 151

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZI HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mestler (i) üzerine mesh buyurduğunu Sa'd b. Ebî Vakkâs (radiya'llâhu anh) bana söyledi. Bunu (babam) Ömer (radiya'llâhu anh) den sordum da Ömer (radiya'llâhu anh): "Evet (mesh buyurdu). (Hem de) Sa'd (radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem sall'allâhu aleyhi ve sellem'den rivâyeten sana birşey söylerse onu artık başkasına sorma." cevâbını verdi.
Kayıt No.: 152

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: ABDESTLİ İKEN GİYİLEN MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZI HAKKINDA RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Amr b. Ümeyye ed-Damrî
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mestler(i) üzerine mesh ettiğini gördüğü rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 153

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: ABDESTLİ İKEN GİYİLEN MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZI HAKKINDA RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Amr b. Ümeyye ed-Damrî
Hadis: "Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sarığına ve mestlerine mesh buyurduğunu gördüm." dediği rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 154

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: ABDESTLİ İKEN GİYİLEN MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZI HAKKINDA RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Muğîre b. Şu'be
Hadis: Şöyle demiştir: Bir seferde Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte idim. (Abdest aldığı sırada) mestlerini çıkarmağa davrandım. "İlişme. Zîrâ ben ayaklarımı tâhir (yâni abdestli) iken (mestlerimin) içine soktum." buyurdu. Ve (mestleri) üzerine meshetti.
Kayıt No.: 155

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Et yedikten sonra namaz kılmak
Başlık: PİŞMİŞ YEMEK YEMEKLE ABDESTİN BOZULMAYACAĞINA DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Amr b. Ümeyye ed-Damrî
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in, pişmiş koyun küreğinden (et) kesip yediğini gördüm. (O sırada Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) namaza çağırıldığı. Bıçağı, (Eti elinden) bırakıp abdest almadan namaza durdu.
Kayıt No.: 156

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PİŞMİŞ YEMEK YEMEKLE ABDESTİN BOZULMAYACAĞINA DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Süveyd b. Nû'mân
Hadis: Şöyle demiştir: Hayber yılında Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (sefere) çıktıktı. Sahbâ'ya -ki Hayber'in alt başlarındadır- varıldıkta (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem inip) İkindiyi kıldırdı. Sonra (mevcud) azıkları istedi. Kavuddan başka bir şey getirmediler. Islatsınlar diye emretti. Sonra (o kavuddan) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de, biz de yedik (içtik) sonra Akşam namazına kalktı, ağzını çalkaladı. Biz de (ağzımızı) çalkaladık. Sonra abdest almadan namaza durdu.
Kayıt No.: 157

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Et yedikten sonra namaz kılmak
Başlık: PİŞMİŞ YEMEK YEMEKLE ABDESTİN BOZULMAYACAĞINA DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-Mü'minîn Meymûne b. el-Hâris
Hadis: Hânesinde Resûl-i Ekrem'in, bir kürek (etin) den yedikten sonra abdest almadan namaza durduğu rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 158

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: PİŞMİŞ YEMEK YEMEKLE ABDESTİN BOZULMAYACAĞINA DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem süt içip ağzını çalkaladı. Ve: "Bu yağlıdır." buyurdu.
Kayıt No.: 159

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Namazda uyuklamak
Başlık: UYUKLARKEN NAMAZ KILMANIN KERÂHETİNE DAİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biriniz namaz kılarken uyuklarsa uykusu dağılıncaya kadar yatsın. Zîrâ uyuklayarak namaz kılarsa istiğfâr edeyim derken belki kendine sebbeder.
Kayıt No.: 160

Sayfalar: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]